Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
212 postów 2679 komentarzy

Zwiastun Świtu

Mind Service - Poszukuję, badam, odkrywam, uświadamiam, prowokuję.

Żydzi i roszczenia - ustalmy fakty

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

O Żydach i ich roszczeniach spadkowych i bez-spadkowych narosło już tyle mitów, kłamstw, półprawd i manipulacji, że warto je posegregować i usystematyzować,

a także przyjrzeć się faktom, naszym wyobrażeniom i emocjom.
 
No więc, co do żydów i Żydów:
- żydzi to wyznanie (piszemy z małej litery), a Żydzi to naród (dlatego z dużej). Wbrew pozorom to dwie różne sprawy, mimo że oni sami czysto to utożsamiają. Z drugiej strony, sami Żydzi nie mogą dojść w kwestii kto jest Żydem bądź żydem do porozumienia. Wikipedia podaje: "Według prawa izraelskiego Żydem jest osoba, która ma ortodoksyjną żydowską matkę, chociaż prawo do obywatelstwa bez oficjalnego uznania takiej osoby za Żyda ma każda osoba, która ma przynajmniej jednego dziadka, który był ortodoksyjnym Żydem. Stąd wielu Żydów mieszkających w Izraelu czy USA nie ma według prawa tego kraju oficjalnego statusu Żyda". "Dla żydów ortodoksyjnych Żydem jest tylko osoba, która ma ortodoksyjną matkę lub przeszła konwersję na judaizm[1]. Za Żydów uważa się jednak wiele osób, które nie są żydami. Wiele osób, które uważają się z jakichś powodów za Żydów, nie jest uznawanych przez inne grupy lub instytucje. Dotyczy to na przykład żydów reformowanych, którzy nawet pomimo etnicznego pochodzenia żydowskiego czasem nie są uznawani przez żydów ortodoksyjnych. Według judaizmu humanistycznego Żydem jest osoba, która studiuje świecką i religijną tradycję żydowską i deklaruje się jako Żyd". /https://pl.wikipedia.org/wiki/Kto_jest_%C5%BBydem%3F
 
2. Kim są Żydzi i za kogo się uważają?
Musimy zrozumieć z czym mamy do czynienia, a mamy do czynienia z Religią Holokaustu, dlatego wszystko musi być zgodne z jej dogmatami, z prawdą niekoniecznie. Taki związek zachodzi  właściwie tylko wtedy, gdy fakty są zgodne, w przeciwnym wypadku - tym gorzej dla faktów. Na tym zresztą polega syjonizm, na tym oparta jest tożsamość Izraela, od tego uzależnione jest nawet istnienie tego państwa. Dlatego Żydzi będą tego bronić jak niepodległości. Rdzeniem Religii Holokaustu jest Kłamstwo Holokaustu, który Żydzi wymyślili i zawłaszczyli. I przebudowali cały aparat pojęciowy. To już tak bardzo zmieniło nasz i nie tylko nasz język, że naturalnym nam się wydaje, że nie było Polskich Obozów Śmierci (tymczasem własnie były), że Holokaust dotyczył tylko Żydów (tymczasem Żydów wtedy nie było - państwo Izrael powstało po wojnie). Holokaust był, ale dotyczył Polaków... 
 
Żydówka o Żydach. Cała prawda:

 
3.  Co to znaczy, że naród żydowski został wymyślony?
- "Gdy mówimy o żydach, to kogo mamy na myśli? – Naród żydowski został wymyślony w drugiej połowie XIX wieku przez pierwszych syjonistów. Zgodnie z ich wersją historii po wyjściu z Palestyny Żydzi zaczęli błądzić po świecie, dotarli do Warszawy, potem zawrócili i udali się z powrotem do Palestyny, swej pierwotnej ojczyzny. Ta opowieść ma charakter wyłącznie mityczny. Nie ma ani jednej książki naukowej o wygnaniu Żydów z Palestyny. Z prostej przyczyny: bo nic takiego nie miało miejsca. Rzymianie nie wypędzali plemion – nie mieli zresztą ciężarówek i pociągów, aby przenosić całe ludy. Tymczasem niemal każdy człowiek z ulicy wierzy w to, że Żydzi zostali wygnani przez Rzymian. Pan idzie znacznie dalej, mówiąc, że nie tylko Żydzi nie zostali wygnani, ale co więcej, prawdziwymi spadkobiercami królestwa Judei są Palestyńczycy... – Myślę, że Ben Gurion nie mylił się w 1919 roku, mówiąc, że większość Palestyńczyków, a właściwie Arabów – bo naród palestyński jeszcze wtedy nie istniał – to potomkowie dawnych Hebrajczyków. Szanse na to, że Palestyńczyk jest potomkiem dawnego Żyda z czasów starożytnych, są tysiąc razy większe niż w przypadku Żyda z Polski, takiego jak ja – mój ojciec urodził się w Łodzi. Dawni Żydzi zostali tam, gdzie byli, a w VII wieku ulegli islamizacji. Pozostaje w takim razie pytanie: skąd wzięli się dzisiejsi Żydzi? Większość wywodzi się z ludów nawróconych na judaizm. Od czasów Machabeuszy, a więc od II w p.n.e., aż do IV wieku n.e. judaizm jest główną religią prozelicką, prowadzi zaciekłą propagandę na swoją rzecz. To nie lud żydowski się rozprzestrzeniał – wbrew temu, co sądzi wielu ludzi. Rozprzestrzeniała się żydowska religia. Gdyby nie konwertyci, judaizm nie miałby żadnego znaczenia. Ta epoka nawróceń kończy się wraz z nastaniem chrześcijaństwa. – Żydowski prozelityzm był surowo karany od IV wieku, kiedy chrześcijaństwo stało się w Imperium Rzymskim religią państwową. A potem skończył się również w świecie muzułmańskim. To właśnie wtedy judaizm zaczyna nabierać charakteru zamkniętego. Nie z własnej woli. Zostaje mu to narzucone przez potężną konkurencję ze strony chrześcijaństwa i islamu. Dlatego Żydzi przemieszczają się w regiony peryferyjne, pogańskie – do Jemenu, północnej Afryki. I tam zaczynają nawracać. Podobnie jak na ziemiach między Kijowem a Gruzją, gdzie powstaje królestwo Chazarów, którego władcy przyjmują judaizm. W XX wieku 80 proc. wszystkich Żydów mieszkało w Europie Wschodniej, głównie w Polsce. Oni w żadnym razie nie wywodzą się z Bliskiego Wschodu: ich przodkowie byli Chazarami z domieszką słowiańską czy mongolską".
 
4. Żydzi i inne narody
"Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie [..] Gdyby goje nie mogli służyć Żydom \\\"nie mieliby po co istnieć\\\". – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda." - Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem, 2010 rok.
 
5. Żydzi rządzą Ameryką
"Bardzo dobrze wiecie, i wiedzą to równie dobrze głupi Amerykanie, że my kontrolujemy ich rząd, bez względu na to kto siedzi w Białym Domu. Sprawa jest taka, ja to wiem i wy to wiecie, że żaden amerykański prezydent nie może nas sprowokować, nawet jeśli zrobimy coś nie do pomyślenia. Co oni (Amerykanie) mogą nam zrobić? To my kontrolujemy Kongres, media, rozrywkę i wszystko w Ameryce. W Ameryce możecie krytykować Boga, ale nie możecie krytykować Izraela". - Tzipora Menache, rzecznik izraelski, 2009.
 
6. Antysemityzm
 
7. Skąd u Żydów żądania roszczeń finansowych od innych?
Roszczenia żydowskie wyrastają wprost z syjonizmu, z przekonania, że Żydom się należy, bo są nadludźmi, są szczególnie wybrani, wszystko im wolno, a prawdę ustalają oni - taką jaka im odpowiada. 

8. Odszkodowania dla Żydów
"Po wojnie rząd RFN wypłacił odszkodowanie za ofiary zagłady ludności żydowskiej. Programem reparacji objęto także innych więźniów obozów koncentracyjnych, mieszkańców gett oraz osoby, które ukrywały się podczas wojny. Do połowy lat 80 XX wieku odszkodowania wypłacano 4 mln osób, z których 40% zamieszkało w Izraelu. Na mocy traktatu z 1952 r. między Państwem Izrael a Republiką Federalną Niemiec państwo niemieckie przekazało ok. 3,5 mld DEM tytułem zadośćuczynienia. Ponadto udzielało Izraelowi corocznej pomocy gospodarczej i finansowej. Łączną wartość wszystkich świadczeń z Niemiec na rzecz Izraela i jego obywateli oszacowano na prawie 60 mld marek.
Żydzi byli przed wojną właścicielami mienia wielkiej wartości, które z powodu zagłady zostało w większości przejęte przez skarby państw, w których żyli, bądź pozyskane przez innych ludzi. Po niemieckiej wojnie tysiące kont w bankach szwajcarskich przez dekady lat nie było używanych ze względu na śmierć właścicieli. Po prowadzonej na całym świecie kampanii nacisku lobby żydowskiego, pod koniec lat 90 XX wieku banki szwajcarskie utworzyły fundusz odszkodowawczy. Do roku 2001 kwota 240 mln USD została rozdzielona pomiędzy 255 tys. Żydów ocalałych z zagłady, w tym 124 tys. mieszkańców Izraela oraz 62 tys. obywateli USA" 
 
9. Umowa indemnizacyjna pomiędzy USA I PRL
- dotycząca roszczeń mienia obywateli Stanów Zjednoczonych w Polsce: "Zgodnie z art. 1 tegoż traktatu/umowy rząd Polski zobowiązał się zapłacić, a rząd USA przyjąć, 40 mln ówczesnych dolarów amerykańskich za całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli USA, zarówno osób fizycznych jak i prawnych z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia, które nastąpiło w Polsce przed dniem podpisania i wejścia tego układu w życie. Spłata tego zobowiązania przez Polskę następowała w rocznych ratach i została w całości spłacona i rozliczona dnia 10 stycznia 1981 roku". /http://pressmania.pl/umowa-indemnizacyjna-pomiedzy-usa-i-prl/
 
10. Roszczenia żydowskie wobec Polski
330 miliardów USD – takiej kwoty oczekują od Polski niektóre środowiska żydowskie. Ma to być rekompensata za majątki, należące przed II wojną światową do Żydów , a potem przejęte przez Niemców, następnie komunistów, a obecnie użytkowane przez państwo polskie lub polskich obywateli. 
 
11. Norman Finkelstein - „Przedsiębiorstwo Holocaust”
Książka dogłębnie wyjaśnia mechanizmy działania organizacji żydowskich przy wyłudzaniu odszkodowań za straty poniesione przez Żydów w czasie IIWŚ. Niestety prorocza, bo przewidywania autora odnośnie do Polski dzieją się na naszych oczach. Książka powinna zostać przeczytana obowiązkowo przed wszystkimi innymi dotyczącymi Żydów, Izraela i Holokaustu. Pozwala zachować trzeźwy osąd i uodpornić się na kłamstwa i manipulacje. 
Autor opisuje osoby i organizacje, które wykorzystują tragedię holokaustu do celów politycznych oraz własnych korzyści majątkowych. Poddaje także krytyce nadawanie temu wydarzeniu szczególnej roli w historii ludzkości, posługując się argumentem, że chociaż było ono bardzo tragiczne, nie było to ani największe ludobójstwo, ani też jedyna próba planowego wyniszczenia całego narodu w dziejach świata.
 
Norman G. Finkelstein przez wiele lat wykładał politologię i nauczał o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Jest autorem ośmiu książek, które zostały przetłumaczone na więcej niż czterdzieści wydań zagranicznych, w tym What Gandhi Says; Gaza: o jedną masakrę za daleko (tyt. oryg. This Time We Went Too Far); Wielka hucpa. O pozorowaniu antysemityzmu i fałszowaniu historii (tyt. oryg. Beyond Chutzpah) oraz Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict.
W niniejszej książce przedstawiono zarówno anatomię, jak oskarżenie przemysłu Holokaustu. Na dalszych stronach wykażę, że "Holokaust" jest ideologiczną reprezentacją nazistowskiego holokaustu. Podobnie jak większość ideologii, zawiera on subtelne nawiązanie do rzeczywistości. Holokaust, pisany z dużej litery, jest nie tyle arbitralnym, co wewnętrznie spójnym konstruktem. Jego główne dogmaty leżą u podstaw istotnych interesów politycznych i klasowych. Faktycznie Holokaust stał się niezbędną bronią ideologiczną. Dzięki jej wykorzystaniu jedna z największych potęg militarnych świata, mająca na sumieniu potworne dokonania w dziedzinie praw człowieka, postawiła się w roli państwa "ofiary", a grupa etniczna odnosząca największe sukcesy w Stanach Zjednoczonych, także zyskała podobny status. Postawa "ofiary" daje znaczne dywidendy, w tym w szczególności immunitet na krytykę, niezależnie od tego, jak uzasadnioną. Powinienem tutaj dodać, że osoby korzystające z tego immunitetu nie uniknęły moralnego zepsucia, jakie mu z reguły towarzyszą. Z tego punktu widzenia działania Elie Wiesela, jako oficjalnego interpretatora Holokaustu, nie są przypadkowe. Najwyraźniej nie doszedł on do tego wniosku z powodu swoich zainteresowań humanitarnych czy talentu literackiego . Wiodąca rola Wiesela raczej wynika raczej z bezbłędnego artykułowania dogmatów, a przez to służenia interesom, leżącym u podstaw Holokaustu.
/ Fragment Wstępu. https://docer.pl/doc/n51ns5e
 
12. Roszczenia żydowskie należy podzielić na bezspadkowe i takie, którego spadkobiercy żyją
i mogą w  świetle polskiego prawa uzyskać jego zwrot lub rekompensatę.
 
13. Umowa indemnizacyjna pomiędzy USA I PRL
- dotycząca roszczeń mienia obywateli Stanów Zjednoczonych w Polsce: "Zgodnie z art. 1 tegoż traktatu/umowy rząd Polski zobowiązał się zapłacić, a rząd USA przyjąć, 40 mln ówczesnych dolarów amerykańskich za całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli USA, zarówno osób fizycznych jak i prawnych z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia, które nastąpiło w Polsce przed dniem podpisania i wejścia tego układu w życie. Spłata tego zobowiązania przez Polskę następowała w rocznych ratach i została w całości spłacona i rozliczona dnia 10 stycznia 1981 roku". /http://pressmania.pl/umowa-indemnizacyjna-pomiedzy-usa-i-prl/
 
14. Mienie bezspadkowe
Polskie prawo przewiduje, że mienie bezspadkowe przechodzi na własność gminy, lub Skarbu Państwa.
 
15. Ustawa JUST/447
Ustawa JUST jest amerykańskim prawem, które wymaga od Departamentu Stanu przedłożenia Kongresowi Stanów Zjednoczonych jednorazowego raportu do listopada 2019 roku. Ten jednorazowy raport będzie zawierał ocenę przepisów prawnych i polityk poszczególnych krajów, które w 2009 roku przyjęły Deklarację z Terezina podczas konferencji poświęconej aktywom z okresu Holocaustu w zakresie identyfikacji, zwrotu lub restytucji aktywów bezprawnie zajętych lub przekazanych w okresie Holocaustu.
 
Ustawa JUST jest narzędziem umożliwiającym ocenę postępów krajów w wypełnianiu zobowiązań wynikających z Deklaracji z Terezina.
W świetle polskiego prawa i prawa międzynarodowego jest bezprawna - nie daje podstaw aby na jej podstawie polskie państwo miało wypłacić Żydom odszkodowania za mienie bezspadkowe. Ustawa 447 domaga się, aby takie prawo dopiero stworzyć. Powołuje się na Deklarację Terezińską. 
 
16. Deklaracja Terezińska
– To akt prawa międzynarodowego należący do kategorii soft law utworzony 30 czerwca 2009 przez 46 państw podczas konferencji międzynarodowej w Terezinie w Republice Czeskiej, którego celem jest skłonienie państw, które go zaakceptowały, do regulowania statusu prawnego majątku ofiar Holokaustu, pomocy dla osób ocalonych z Zagłady oraz prowadzenia edukacji na temat tej niemieckiej zbrodni nazistowskiej i jej następstw.
Postanowienia Deklaracji Terezińskiej nie zawierają zobowiązań o charakterze prawnie wiążącym w świetle prawa międzynarodowego. Ma ona charakter niewiążącego dokumentu politycznego typu soft law. 
 
17. Polska nie podpisała Deklaracji Terezińskiej
Dr Zbigniew Kękuś przedstawił dokument w tej sprawie. Wystosował kilka lat temu kilka pytań do ministra Władysława Bartoszewskiego i w 2011 r. otrzymał oficjalną odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  Biura Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, podpisaną przez ówczesnego dyrektora Krzysztofa Miszczaka. Dyrektor Miszczak w swojej odpowiedzi zaprzecza informacjom, jakoby min. Władysław Bartoszewski w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej podpisał Deklarację Terezinską, a nawet dodaje, że żaden z uczestników konferencji tej deklaracji nie podpisał:
https://www.ekspedyt.org/2018/05/23/czy-polska-podpisala-deklaracje-terezinska-to-nie-ma-znaczenia/?cn-reloaded=1
 
18. Żydzi manipulują kwestią zaspokojenia roszczeń 
- za mienie utracone przez Żydów w czasie II-ej Wojny Światowej. Oficjalnie mówią o "ocalalych z Holokaustu, którzy żyją w biedzie i nie mogą doczekać się sprawiedliwości", a w rzeczywistości chodzi im o mienie bezspadkowe. Uruchomili akcję #MyPropertyStory. W ramach kampanii #MyPropertyStory Żydzi pochodzący z terenów Polski i Słowacji, opowiadają m.in. o Holocauście, utraconym majątku i staraniach związanych z jego odzyskaniem.
 
19. Długi Żydów wobec Polski
Tymczasem to nie Polacy są winni żydom, ale żydzi Polakom...
"Długi żydów wobec Polski to kwota 25,06 bilionów dolarów. Wyobraźcie sobie 342 pociągi z 40 wagonami pełnymi złota – tyle są winni Żydzi Polakom! To nie żart - to realne pieniądze jakie Żydzi pożyczyli od Polaków w złocie! Maksymalnie długi pociąg towarowy według obecnych przepisów może zawierać 43 wagony. Jeśli użyjemy czteroosiowych wagonów towarowych o ładowności 40 ton, to taki pociąg może być załadowany 1720 – tonami złota. Ile takich pociągów jest niezbędnych do przywiezienia tego złota do Polski?: N= 589015,00 ton złota / (1720ton/pociąg) = 342 pociągi. Suma 25,06 bilionów USD obejmuje jedynie krótki okres polsko – żydowskich kontaktów finansowych. Ile są obecnie Żydzi winni Polsce i Polakom z racji wzajemnych nieuczciwych relacji pożyczkowych od początku ich osiedlania się w Polsce do chwili obecnej?"
 
20. Tymczasem Polska płaci Żydom...
Prawowici właściciele żydowscy i ich spadkobiercy w linii prostej otrzymują zwrot utraconego majątku na terenie Polski lub rekompensatę finansową od dawna. Sąd Najwyższy już w 1993  otworzył drogę do zwrotu majątków spadkobiercom dawnych właścicieli i to się dzieje w całym kraju. W Warszawie, gdzie lewobrzeżna część została zniszczona w 90% i heroicznym wysiłkiem została następnie odbudowana, spadkobiercy żydowscy teraz dostają nieruchomości atrakcyjne, odbudowane nie przez nich, ale przez Naród i nawet nie muszą zwracać nakładów, jakie poczyniono. 
 
Żydzi dostali już, według ustaleń 500 nieruchomości, często zabytkowych – synagog, mykw, ubojni rytualnych i cmentarzy. Uzyskane pieniądze, zdaniem Wojciecha Surmacza, trafiły nie na cele zachowania zabytków kultury żydowskiej, a na konta Związku Wyznaniowych Gmin Żydowskich i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Informacje o sprzedaży synagog i cmentarzy potwierdził Forbes Jakub Szadaj lider Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego.Forbes ujawnił, że gminy te dostały z budżetu państwa, w latach 1997–2009, nieruchomości warte ponad 205.000.000 złotych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poinformowało redakcje, że dodatkowo z budżetu państwa w formie transferów finansowych za mienie, którego nie można dać w naturze Żydzi dostali 82.000.000. Redakcji nie udało się ustalić jakiej wartości były nieruchomości przekazane z budżetu państwa w latach 2010–2013, bo rządowa komisja nie prowadzi takich zestawień – komisje do spraw restytucji mienia innych związków wyznaniowych takie zestawienia prowadzą i bez problemu o nich informują.
 
W październiku 2014 roku polski Sejm uchwalił wypłacanie emerytur Żydom - ofiarom niemieckich i stalinowskich zbrodni. Na mocy decyzji Sejmu aż 50 tysięcy Żydów z Izraela może ubiegać się o emeryturę od Polski. Chodzi o kwotę 100 euro miesięcznie; Polska pokrywa też koszty zagranicznych przelewów. Choć ustawę wprowadzono pod rządami PO, to poparło ją także Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwko tym przepisom było zaledwie dwóch posłów, Przemysław Wipler i Wojciech Szarama. Ustawa dotyczy tych Żydów, którzy mieli polskie obywatelstwo, a byli poddani represjom ze strony Niemców i Rosjan. W kontekście tej sprawy mówi się o 50 tysiącach mieszkańców Izraela, ale rzecz dotyczy także Żydów rozsianych po całym świecie. Już wcześniej Żydzi mogli ubiegać się o takie dodatki emerytalne, ale tylko wtedy, gdy mieli konto w polskim banku lub upoważnili Polaka do pobierania świadczenia. Po ustawie z 2014 roku to się zmieniło. Jak tłumaczył wówczas dziennik 'The Times of Israel', Polska wprawdzie "nie ponosi odpowiedzialności za Holocaust", ale "powinna zatroszczyć się o tych, którzy cierpieli na jej terytorium". Tak więc Polacy płacą Żydom za niemieckie i rosyjskie zbrodnie. 
Sejm w roku 2017 uchwalił 100 mln złotych na żydowskie cmentarze z resortu ministra Piotra Glińskiego.
 
 
Konkluzja
Kluczowe jest oficjalne stwierdzenie, że Polska nie podpisała Deklaracji Terezińskiej, a JUST Act jest bezprawny z punktu widzenia polskiego prawa i międzynarodowego i nie ma zastosowania w Polsce. A także, że żadne rekompensaty za mienie bez-spadkowe nie będą wypłacone, ani teraz, ani w przyszłości, bo nie ma ku temu podstaw.

KOMENTARZE

 • Jeśli popatrzymy ze strony prawnej i społecznie uzasadnionej, to:
  Żydzi przed wojną, zamieszkujący tereny Polski byli obywatelami Polski. Pozostawione mienie bezspadkowe z mocy prawa, w tym międzynarodowych zasad, staje się mieniem Polski.
  W przypadku mienia, do których ktoś potrafi udowodnić swoje prawo przed sądem należy je zwrócić zwrócić przyjmując stan z dnia zakończenia wojny, czyli odejmując od tego wartość jaka została wniesiona po wojnie. Oznacza to, że jeśli na jakiejś działce przed wojną była kamienica, ale kamienica ta została w czasie wojny zniszczona, Polska winna zwrócić wartość działki niezabudowanej minus koszty usunięcia gruzu, resztę do stanu przedwojennego winni zapłacić Niemcy.
  Amerykańskie organizacje żydowskie nie są stroną w tej sprawie, to nie ich majątek.
  Jest to rozwiązanie sprawiedliwe i moim zdaniem uzasadnione.

  Jak wiemy PiS jest przedstawicielem Izraela i USA na Polskę, pytanie jak oni sobie z tą sprawą poradzą. Czy będą działali pod dykrando żydowskich organizacji w USA, czy zadziałają zgodnie z interesem Polski, musimy im patrzeć na ręce, bo wiadomo, że polityka PiS opiera się na kłamstwie i złodziejstwie. Na każdy ich ruch trzeba patrzeć i każde kłamstwo i złodziejstwo piętnować.
 • @Zawisza Niebieski 21:18:03
  "Jak wiemy PiS jest przedstawicielem Izraela i USA na Polskę"
  - Nikogo nie banuję na swoim blogu, ale dla Ciebie zrobię wyjątek. Abyś się nauczył standardów i pojął, że w poważnej dyskusji nie ma miejsca na trollowanie. Od cenzora, który świadomie i bezczelnie banuje za poglądy będę wymagał więcej.
  Nie życzę sobie kacapskiej propagandy na moim blogu, panjał tawariszcz?
 • Najtrudniejsza korektura
  Mój wniosek: Tag z blogspota nie jest wycinany przez NE. Dlatego trzeba go ręcznie usuwać. Dużo pracy, ale przy artykule nadającym się na "1" robię to chętnie.
 • @adevo 21:42:16
  Na Blogspocie zrobiłem formatowanie obrazków, bo edytor Ne24 mocno je zmniejsza czyniąc nieczytelnymi. Zgłaszałem ten błąd techniczny Tobie już dość dawno...
 • @Mind Service 21:46:28
  Poprawiłem też twoje formatowanie.
  Dla pewności rób zawsze szerokość zdjęcia 489 pikseli i odstęp boczny 2 lub 3 pikseli, pionowy 6, reszta sama się ustawia. Tu na NE nie ma wysiwyg. Dlatego widzisz prawidłowe formatowanie dopiero po ostatecznym zapisaniu. Najlepiej włączać też modus "robocze" i potem, gdy wszystko w porządku, wyłączać i jeszcze raz zapisać.
 • @Mind Service 21:30:45
  Jak przekonali się niektórzy banowanie admina jest jest szkodliwe dla samego banującego. Cenzura rodem z Mysiej jest obroną maluczkich. Zasady zostały ustalone, pilnuj się, by nie przekroczyć warunków ustalonych przez regulamin.Wtedy nie będzie problemów.
  Pamiętaj jedno, tu rozmawiają Polacy a nie miernoty, co z braku argumentów wypisują "Nie życzę sobie kacapskiej propagandy na moim blogu, panjał tawariszcz?" Wiem, że prawda PiS boli. Nie zostaniesz zbanowany.

  Widzisz "towasriszczu" być Polakiem to zaszczyt ale stawia wymagania a tobie jeszcze daleko do poziomu inteligentnych Polaków. Prawda nawet z lochu wyleci i nie da się ukryć iż PIS to partia pro Izrael USA co za pieniądze podatników łapówkarzy przekupuje.Życzę poznawania tej trudnej wiedzy, co znaczy być Polakiem.
 • @adevo 21:53:21
  "rób zawsze szerokość zdjęcia 489 piksel"
  - Spróbuję następnym razem, jak nie zapomnę.
  Dzięki za pomoc :)
 • @Zawisza Niebieski 21:54:20
  - patrz mój komentarz z 10.08.2019 21:30:45
  I nie prowokuj mnie, abym zniżył się do bolszewii cenzorskiej, którą się brzydzę.
 • @Zawisza Niebieski 21:54:20
  //Nie zostaniesz zbanowany//


  Co za wspaniałomyślny gest.
  Pewnie dziś nie bo nie masz dyżuru.
  Ale za dwa - trzy dni ma jak w banku
  Mylę się trollu nr1 na portalu
  EOT i bez odbioru

  ps.
  a jak chcesz ponownego bana na moim blogu to nie ma sprawy
  jedno twoje słowo-życzenie i masz
 • @Husky 22:00:39
  Rozmawialiśmy na PW, niech te rozmowy zostaną między nami. Sam wiesz, że banowanie admina jest bronią obosieczną. Czy jest jakaś potrzeba powtórnego wchodzenia do tej samej rzeki? Nie graj Geroja Sovietskovo Sojuza, to nie twoja domena.

  Lecz za prorokowanie się nie bierz. Taki jeden już tu głosił że "wannowa" zastąpi wykopanego miłośnika nieletnich prostytutek dostępnych u braci R. Ile razy "zabiedzony" głosił, że już masz bana, wręcz dopraszał się o niego, czy też ogłaszał skład administracji. Za każdym razem wyszli na... ot po prostu na siebie. Przyjmijcie iż z was... nie prorocy i oszczędźcie sobie wstydu.

  Jeśli twierdzę, iż na podstawie obrazu z tego momentu ja nie podejmę decyzji o banowaniu prewencyjnym kogokolwiek, to tak jest. Jeśli się postaracie? TMężczyzna nie gada jak baba z bazaru tylko działa. Troki od spodni jak kłamca smoleński z każdą "sztuczną mgłą" lata do mediów. Ot przyjmijmy, że każdy z nas już z pieluch wyrósł. Przynajmniej ja mam taką nadzieję.
 • @Zawisza Niebieski 22:31:01
  Wypad stąd!
 • Za opracowanie tematu 5
  za świadomość rzeczywistości politycznej pała!!!
 • @zadziwiony 22:59:26
  Czyli dales 2.5 gwiazdki?
  8-))))
 • @zadziwiony 22:59:26 & @Husky 23:03:19
  Dla mnie te gwiazdki to dziecinada. Nigdy i nikomu nic nie gwiazdkuję i sam również nie oczekuję aby mi ktoś to robił. Jak przypuszczam z poziomu administratora można komuś wstawić dowolną ilość tych gwiazdek a potem udawać, że notka ma takie poparcie lub jego brak u ruskich trolli, których tu na portalu jak sądzę jest przynajmniej 85 percent. Ani mnie parzą, ani jarają ich brednie, które tu wypisują. Jak chcą się kompromitować i ujawniać swoją głupotę, to droga wolna. Nikt normalny, ani Polak patriota nie nabierze się na bełkot o "USraelu", który chce Polskę ograbić i zniewolić. Albo o złym PIS-ie, który jakoby robi laskę Amerykanom.
  Bardzo dobrze widać komu i w jakim celu służy nakręcanie jazgotu o żydowskich roszczeniach - anty- Polakom i ruskiej agenturze. Stwierdzenie, że PIS to partia żydowska i chce Żydom zapłacić - dyskwalifikuje takiego osobnika z grona ludzi inteligentnych (jeśli to pisze nieświadomie, jeśli świadomie, to ruski troll), bo gołym okiem widać, że tak nie jest. Nie ma w tej chwili żadnych podstaw prawnych aby Polska miała płacić jakiś haracz żydowskiej mafii z Holokaust Industry czy z World Jewish Restitution Organization.
 • O czym w takim razie rozmawiają funkcjonariusze MSZ z reprezentantami organizacji żydowskich?
  Autor "zapomniał" o wycieku upublicznionym przez S. Michalkiewicza, służę ŚCIĄGAWKĄ na temat rozmów z przedstawicielami organizacji ROSZCZENIOWCÓW:
  http://swiatowid.neon24.pl/post/148503,u447-just-pis-ukrywa-prawde-w-sprawie-zydowskich-roszczen


  Poza tym wszyscy wiemy, że żadnych Żydów i żadnych roszczeń nie ma i w ogóle są nielegalne, ale pomawianie narodu polskiego o współudział w Holokauście też BYŁO NIELEGALNE i MIAŁO BYĆ DO KOŃCA ŚWIATA, jak obiecał PiS, ale jakoś szybko "zdechło", jak tylko "ktoś za oceanem" tupnął:

  http://swiatowid.neon24.pl/post/149449,coscie-wyborcy-pis-uczynili-z-tej-krainy

  Oj, będzie się działo po wyborach ... chyba, że Polacy nagle zmądrzeją. Wierzy ktoś w to jeszcze, że Polak "nowej fraszki" sobie po raz tysięczny NIE KUPI?
  ...
  ...
  ...
 • @Światowid 23:38:22
  No widzisz, dajesz linki do notek na Neon24, a potem się dziwisz, że nikt normalny nie traktuje ich poważnie?

  A te Twoje notki to kacapski bełkot okraszony prawdziwymi informacjami. - Na marginesie: te najbardziej wartościowe artykuły o żydowskich roszczeniach kopiuję i zapamiętuję tu: http://blog-roll-polityczny.blogspot.com/

  Jak potraktować takie stwierdzenie: "Mój komentarz: może w takiej sytuacji bardziej opłaci się przejść z amerykańskiej strefy wpływów do rosyjskiej"?

  A na koniec prawidłowa konkluzja: "Notatka została wysłana do J. Czaputowicza, ale podczas expose w Sejmie (w 2019 r.) w sprawie ustawy 447 JUST stwierdził, że ustawa ta nie będzie wywierała w Polsce żadnych skutków prawnych". Sam sobie zaprzeczasz?

  - Czego chcieć więcej? Przecież oficjalne wypowiedzi strony rządowej mówią jasno: nic nie będziemy płacić, bo nie ma ku temu podstaw prawnych.
 • @Mind Service 23:58:06
  //No widzisz, dajesz linki do notek na Neon24, a potem się dziwisz, że nikt normalny nie traktuje ich poważnie?//

  A kto konkretnie NORMALNY ich poważnie nie traktuje i z jakiego powodu małby to robić? ... ... ...


  //A te Twoje notki to kacapski bełkot okraszony prawdziwymi informacjami. - Na marginesie: te najbardziej wartościowe artykuły o żydowskich roszczeniach kopiuję i zapamiętuję tu: http://blog-roll-polityczny.blogspot.com/ //

  Pierwsza z notek jest STENOGRAMEM (z drobnymi i nieistotnymi pominięciami plus oznaczonym explicte moim komentarzem). Druga notka jest WIERNYM OPISEM rozwoju sytuacji wokół DEnowelizacji Ustawy o IPN, "ustawy Michalkiewicza" i praktyk dezinformacyjnych Jarosława Kaczyńskiego stosowanych podczas wyborów do europarlamentu. Ciekawe, czy ktoś jeszcze, poza wielce szanownym Panem znajdzie tam jakiś "bełkot", do tego jeszcze "kacapski"...


  //Jak potraktować takie stwierdzenie: "Mój komentarz: może w takiej sytuacji bardziej opłaci się przejść z amerykańskiej strefy wpływów do rosyjskiej"? //

  Dokładnie tak, jak zostało to napisane - że pozostawanie w bezalternatywnym "sojuszu" tyłka z batem kosztuje nas (naród polski) za dużo SUWERENNOŚCI i PIENIĘDZY, a wkrótce (jak mówił podczas konferencji ANTYIRAŃSKIEJ pan M. Pompeo) ma nas kosztować jeszcze więcej w związku właśnie z ... restytucją mienia bezspadkowego. W takiej sytuacji może warto podpiąć się pod INNEGO OJCA CHRZESTNEGO, który MOŻE SKASUJE NAS NA MNIEJSZE SUMY? Ot, REALPOLITIK zamiast POLITYKI SENTYMENTÓW I RESENTYMENTÓW ... (czytaj - sprzedawaniem Polakom antypolskich posunięć przy użyciu manipulowania ich emocjami)


  //A na koniec prawidłowa konkluzja: "Notatka została wysłana do J. Czaputowicza, ale podczas expose w Sejmie (w 2019 r.) w sprawie ustawy 447 JUST stwierdził, że ustawa ta nie będzie wywierała w Polsce żadnych skutków prawnych". Sam sobie zaprzeczasz? //

  Czytelnika ODSYŁAM DO DOCZYTANIA końcówki mojej notki (tekst wyróżniony na czerwono), żeby SAMODZIELNIE zobaczył, co pan Mind Service "przypadkiem" POMINĄŁ ... i głęboko się zastanowił DLACZEGO ...

  //- Czego chcieć więcej? Przecież oficjalne wypowiedzi strony rządowej mówią jasno: nic nie będziemy płacić, bo nie ma ku temu podstaw prawnych.//

  Tak, a w przypadku nowelizacji Ustawy o IPN oficjalne wypowiedzi były takie, jak na tym obrazku:

  http://m.neon24.pl/03556435db1c8ff5ad69df901f411fe2,14,0.jpg

  Dlaczego niby mamy TYM RAZEM uwierzyć?
  ...
  ...
  ...
 • @Światowid 00:28:51
  A kogo to obchodzi w co i dlaczego wierzysz?
  Ważne jest to, że Polska nikomu niczego nie będzie płacić.
 • @Mind Service 00:38:29
  //A kogo to obchodzi w co i dlaczego wierzysz?//

  Pewnie nikogo, ale nie o mnie chodzi, tylko o to, dlaczego ktokolwiek ma wierzyć w zapewnienia pis, które są tyle warte w KAŻDEJ SPRAWIE, ILE BYŁY WARTE w sprawie DEnowelizacji Ustawy o IPN ...

  // Ważne jest to, że Polska nikomu niczego nie będzie płacić. //

  Pewnie, że nie, ale Pan pominął (jak zwykle) kluczowy fragment zdania. Pana zdanie w pełnej i prawdziwej formie brzmi:

  "Ważne jest to, że Polska nikomu niczego nie będzie płacić DO WYBORÓW."

  Dokładnie o tym mowa w stenogramie z wypowiedzi S. Michalkiewicza, CYTUJĄCEGO tajną notatkę MSZ:
  http://swiatowid.neon24.pl/post/148503,u447-just-pis-ukrywa-prawde-w-sprawie-zydowskich-roszczen

  (to w tej notce trzeba doczytać wyróżniony na czerwono tekst na końcu, żeby wiedzieć, co pan Mind Serwice "przypadkiem" pominął)

  A skoro tak, to Polak powinien zacząć myśleć, co trzeba zrobić, żeby Polska nikomu niczego nie płaciła również PO WYBORACH
  ...
  ...
  ...
  Ciekawe, czy wymyśli ...
 • @Mind Service
  Roszczenia żydów wobec szwajcarów tez nie miały podstaw prawnych, a jednak wymuszono zapłatę haraczu w wysokości 1,5 mld dolarów.
  Zapominasz o jednym - "tam gdzie siła prawa nie ma!"
  Przedsiębiorstwo holokaust ( może wg, Ciebie nic takiego nie istnieje) opiera swoją rozbójniczą działalność nie w oparciu o prawo, a właśnie o siłę. Temu podporządkowana w przypadku roszczeń wobec Polski jest cała wręcz światowa kampania medialna przeciwko Polsce we wszelkich aspektach związanych z II wojną światową. Z Polaków zrobiono czołowych antysemitów i nazistów odpowiedzialnych za holokaust(wyolbrzymiony) żydów. W rzeczywistości wg, danych szwajcarskiego czerwonego krzyża w obozach zginęło ok 350tys żydów , a nie miliony. Wg, mojej oceny PIS w wypadku zdobycia konstytucyjnej większości, pójdzie na całkowitą współpracę z amerykanami i żydami przeciwko interesom Polaków.
  A co do Rosji. To nie jest nasz kumpel i przyjaciel, ale nie ma żadnych wobec nas roszczeń. Ani terytorialnych, ani finansowych. I tyle.
  W uzupełnieniu T. Wróblewski o tej kwestii - chyba bardzo racjonalna ocena roszczeń od 9.40
  https://www.youtube.com/watch?v=48JMY5j5iUs
 • @Mind Service 00:38:29
  "Ważne jest to, że Polska nikomu niczego nie będzie płacić."

  Wasza pewność siebie dodaje mi otuchy. Nie ma to jak zdecydowana asertywność. Byczo jest i byczo będzie!

  Przypomina mi to prywatną rozmowę (parę lat temu) ze znajomymi z PiSu, w sprawie stadniny w Janowie. Wyraziłem obawę, że nowa ekipa może stadninę zrujnować. Zapewniali mnie, że NA PEWNO wszystko będzie dobrze, a nawet i lepiej. Zaniemówiłem, bo nie miałem pewności. A teraz są tam milionowe straty, rosnące z roku na rok.
 • @MS
  Bardzo dobrze, że to sprecyzowałeś. Wielu nie wie o co chodzi.

  Tylko te doniesienie maruchy jest nieco obłędne.
 • @Janusz Kamiński 15:09:03
  cyt.: "Wielu nie wie o co chodzi."

  A chodzi o to, że polskie władze mają dopiero stworzyć ustawę pozwalającą na wypłacenie koszernej diasporze tego haraczu na zasadach wyjątkowości. Podobnie zresztą jak ustawy penalizujące kwestionowanie holokaustu czy antysemityzm, które zsynchronizowano z już istniejącym prawem. Taką ustawę można będzie dołaczyć do pakietu paru innych ustaw, na przykład o zwalczaniu żuczka gnojarka czy dopłat dla plantatorów rumianku. Zorganizuje się wtedy nadzwyczajne nocne posiedzenie parlamentu i "pakiet" zostanie uchwalony przez 98% głosujących.
 • konkluzja prawidłowa
  " Konkluzja
  Kluczowe jest oficjalne stwierdzenie, że Polska nie podpisała Deklaracji Terezińskiej, a JUST Act jest bezprawny z punktu widzenia polskiego prawa i międzynarodowego i nie ma zastosowania w Polsce. A także, że żadne rekompensaty za mienie bez-spadkowe nie będą wypłacone, ani teraz, ani w przyszłości, bo nie ma ku temu podstaw. "

  No właśnie.
  Celowo skopiowałem całą konkluzję gdyż jest prawidłowa.
  To PiS który jest u władzy i ma ustawodawczą większość przegłosował
  w Sejmie na "NIE" i blokuje ustawę "anty 447". To PiS nie chce oficjalnie
  i według polskiego prawa postawić stanowcze NIE roszczeniom żydów amerykańskich oraz utrzymuje stan niewiedzy o blagierze na temat ustawy z Terezina.
  Dlaczego to robi? Każdy sam sobie może wywnioskować. Osobiście uważam iż jeżeli przed wyborami nie załatwi tych spraw PiS podczas głosowania powinien zostać zmieciony z polskiej sceny politycznej.
  Nie poruszam już innych kwestii za które ta partia jest odpowiedzialna.
  Przekroczone 2 miliardy długo Polski nie wzięło się z kapelusza. Przecież "wszystko" daje nam Unia więc skąd te absurdalnie powiększające się długi?
 • @Stara Baba 18:03:56
  Spokojnie , mind service , Kamiński i husky wiedzą lepiej. Mają wszystko pod kontrolą.
 • @Mind Service 21:30:45
  A co parchu? Prawda zabolała beznapletkowcu? dałbym ci w papę gdybyś miał honor kłamco i tchórzu-lachociągu
 • @zadziwiony 19:16:57
  te gównojady, to niskie loty dla beznapletkwców. Ale liczą, że załapią się na sprzątaczy łajny, choć i to przekracza ich kompetencje

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY